O nás

Nadační fond Andělská křídla naděje

byl založen 1. srpna 2017, ale jeho členové se charitativní práci věnují již řadu let. Před cca deseti lety se uskutečnil první charitativní golfový turnaj a postupně začaly přibývat další charitativní akce. Výtěžky z těchto akcí pomáhaly nejdříve dětem z dětského domova v Ostrově nad Ohří a následně autistickým dětem z Denního centra Žirafa v Novém Sedle. Koncem roku 2013 jsme se díky paní Simoně Stojanové začali zaměřovat na pomoc dětem s diagnózou DMO - dětská mozková obrna a zabývat se sběrem plastových víček. První příspěvek putoval malé Elišce z Moravy a postupně přibývala celá řada dětí, kterým jsme se snažili sbírkou plastových víček, finančně i materiálně pomoci.

Posláním a účelem Nadačního fondu Andělská křídla naděje je pomoc tělesně a zdravotně postiženým dětem, dětem trpícím jiným závažným a dlouhodobým onemocněním (onkologická onemocnění, cystická fibróza, svalová dystrofie, DMO, nemoc motýlích křídel apod.) a to do 18 let věku dítěte. Finanční prostředky na pomoc potřebným se snažíme získávat vlastními projekty a organizováním charitativních akcí, sběrem plastových víček apod.

Jsme vděčni za jakoukoliv pomoc a za všechny dobré lidi, kteří nám s láskou pomáhají a naši činnost podporují. Věřte, že bez Vás a Vaší pomoci by to nešlo.

Proto vám všem ze srdce děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.